ИЗБОР НА
ЕТАЖ

Брой стаи

Площ

от 66.49 m2
до 219.56 m2

Етаж 0

Свободни 0 от 9
Вижте етаж 0

Етаж 1

Свободни 0 от 14
Вижте етаж 1

Етаж 2

Свободни 0 от 14
Вижте етаж 2

Етаж 3

Свободни 0 от 14
Вижте етаж 3

Етаж 4

Свободни 0 от 14
Вижте етаж 4

Етаж 5

Свободни 0 от 7
Вижте етаж 5