Галерия
Етап "Изграждане на фундамент" - Ноември 2021

ХОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Запознайте се с напредъка, който имаме в строителството на Вашият нов дом.