Галерия
Етап "Втора/трета плоча" - Март 2022

ХОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Запознайте се с напредъка, който имаме в строителството на Вашият нов дом.