Галерия
Етап "Първа плоча" - Февруари 2022

ХОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Запознайте се с напредъка, който имаме в строителството на Вашият нов дом.