Галерия
Етап строителство Юли 2022Напредък на СМР

ХОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Запознайте се с напредъка, който имаме в строителството на Вашият нов дом.