Галерия
СТАРТ НА ЕТАП 2Напредък на СМР

ХОД НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Запознайте се с напредъка, който имаме в строителството на Вашият нов дом.